top of page

Yaratıcı Alan Yeniden TanımlanırkenPechaKucha Night İstanbul 2023 içeriklerini hazırlarken birbirinden ayrı ayrı, farklı dinamiklerle çalışırmış gibi görünen yaratıcı düşünce ve pratiklerin giderek bir potada eriyip hem kendilerini hem de yaratıcı alanı dönüştürdükleri gözleminden yola çıkmıştık. Bu alanı tanıma içgüdüsü ve merakı ile tüm yaratıcı düşünce ve pratikleri kesen dört bileşene bakmak istedik: mekânlar, şeyler, deneyimler (eylemler, duygular, algılar) ve dil. Böylelikle 4 bölümden oluşan serimizin başlıkları da ortaya çıkmış oldu. Unreal Spaces: Gerçekdışı Mekânlar, Multiverse Designs: Çoklu Evren İçin Tasarımlar, Digital Experiences: Sanal Deneyimler ve Poetic Industries: Şiirsel Endüstriler.


Dizinin ilk bileşeni mekân ile ilgili okumalar bizi bütün bu başlıkları anlamlandıran ve bütünleştiren ‘heterotopya’ kavramına getirdi. Foucault, 1967 yılında yazdığı “Başka Mekânlara Dair” (Des Espaces Autres / Of Other Spaces) isimli metinde başka mekânları “heterotopya” olarak nitelendirir. Foucault’ya göre “başka mekânlar” olarak nitelendirilebilecek, diğer bütün mekânlarla ilişki içerisinde olmakla birlikte, onları dışlayan mekânlar vardır. Bunlardan biri “ütopya” diğeri “heterotopya”dır. Ütopyalar, Foucault tarafından “yeri olmayan yerler” olarak nitelendirilirken; heterotopyalar ise zamansal ve mekânsal farklılıklarıyla birlikte, gerçek mekânların dışında var olabilen “başka bir mekân” olarak isimlendirilir. Her ne kadar Foucoult’nun çıkış noktası heterotopyaların toplumsal normlardan sapma sonucunda ortaya çıktığı görüşü olsa da (hapishaneler, tımarhaneler, bakımevleri vb. ) insanın gündelik hayat içindeki anlam arayışı sürecinde yaptığı, hissettiği ve algıladığı şeyleri ortaya çıkarmasına aracılık eden her türlü pratik kendine heterotopik bir mekân (sinemalar, karnavallar, fuarlar, koloniler vb.) üretme potansiyeline de sahiptir.


Günümüzde teknolojideki gelişmeler insanların sanal ortamlarda daha uzun süre vakit geçirmelerine ve kendilerine yanılsama da olsa sığınabilecekleri alternatif bir gerçeklik yaratmalarına fırsat veriyor. Yaşantılarımızı her geçen gün daha fazla ‘fiziksel’ ve ‘sanal’ arasındaki geçişlerle şekillenen bir dizi eylem etrafında deneyimliyoruz. Bu geçiş noktalarında ortaya çıkan ara yüzler ise fiziksel ve sanal malzemeleri türlü oranlarda karıştırıp çalkalayarak kullanıcılara farklı duygular ve deneyimler yaşayabilecekleri, eylemler gerçekleştirebilecekleri mekânlar sağlıyor.


İşin ilginç tarafı heterotopya, Foucault açısından doğrudan mekân ile ilişkili bir kavram olsa da sözcüğün kökeninde tıbbi bir olgu yer alıyor. Tıbbi terminolojide heterotopya olması gereken yerde olmayan, yer değiştirmiş bir organ ya da bedenin bir bölümünü̈ ifade etmek için kullanılıyor. Her iki anlamı ile birlikte ele aldığımızda ise heterotopya bize mekânlarla birlikte eşyalar, deneyimler ve dili de işin içine katarak yeniden tanımlanan yaratıcı alanı anlamak için bir izlek öneriyor.


26 Eylül 2023 tarihindeki PechaKucha Night İstanbul Vol. 30 "Unreal Spaces: Gerçekdışı Mekânlar’ başlığı ile mimariden bilgisayar oyunlarına, tiyatro sahnesinden oyun parklarına kadar mekânların nasıl yaratıldığına odaklanacak.


Serinin "Multiverse Designs: Çoklu Evren için Tasarımlar’ başlıklı etkinliği ise Kasım ayında gerçekleşecek. Bu sefer odağımız fiziksel ve sanal ihtiyaçlara uyum sağlayabilen ürünler, hizmetler, deneyimler, uyarlanabilir yapılar ve empatik ara yüzler yaratmanın inceliklerini araştırmak olacak.


‘Digital Experiences: Sanal Deneyimler’ başlıklı etkinliğimizde ise odağımıza kullanıcıyı alıp teknoloji ve yaratıcılığın endüstriler ve kültürler arasında kullandığı dönüştürücü gücü; sürükleyici sanal gerçekliklerden etkileşimli hikaye anlatımına kadar dijital deneyimlerin insan etkileşimlerini yeniden tanımlama, duyguları harekete geçirme, dünyayı algılama ve dünyayı dolaşma pratiklerimizi yeniden şekillendirme konusundaki sınırsız potansiyelini ele alıyoruz.


Serinin son etkinliği ‘Poetic Industries: Şiirsel Endüstriler’de ise hızla değişen yazılı kültür dünyasına giriyoruz. Çocuk edebiyatı, grafik romanlar, oyunlar ve şiirler, mekâna özgü ve deneysel yazılar ve daha fazlasını içeren bu dünyanın bir taraftan dijital devrim ile nasıl dönüştüğüne ve dijital medyanın yazma, yayınlama, düzenleme, uyarlama, okuma ve gözden geçirmenin anlamlarını ve süreçlerini nasıl yenilediğine bakarken diğer taraftan edebi anlatının bilgisayar oyunlarındaki rolünü, kurgunun uyarlamaları nasıl kökten değiştirdiğini de gözden kaçırmıyoruz.


Sizin de bu alanı tanıma içgüdünüz ve merakınız uyandıysa; bu konularda ilgili söyleyecek sözünüz, anlatılacak öykünüz, sorulacak sorunuz, paylaşmak istediğiniz projeniz varsa yeni sezonda sizi de sahnemizde ya da izleyicilerimiz arasında yerinizi almaya davet ediyoruz.14 görüntüleme0 yorum

2007 yılından bu yana yaratıcı endüstriler alanında hizmet veren 34solo, geçen yılından itibaren yeniden yapılanarak /rehub adıyla yaratıcı platform (creative hub) kimliği ile faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi sonrası yaratıcı süreçlerin yenilenmesi, iyileştirilmesi ve yeniden ifade edilmesi için bir araya gelen bir topluluk olma niyeti ile yolculuğuna devam eden /rehub, European Creative Hubs Network’e üye olarak yaratıcı endüstrilerde üretim yapan tüm paydaşları için uluslararası düzeyde daha kapsamlı iletişim, paylaşım ve işbirliği fırsatları geliştirmeyi amaçlıyor.


Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı, Avrupa çapında 300'den fazla üyeye sahip, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. Yatay yapılanan dernek, üyelerinin yaratıcı, ekonomik ve sosyal ayak izlerini büyütmeyi ve yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmek için aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Üye platformlardaki yaratıcı alanlarda çalışan ve üretenler bu ağ sayesinde büyümek, güçlenmek ve daha geniş ekosistemle bağlantı kurmak için güvenli bir alana sahip oluyorlar. Platformlar sinerji yaratmak ve kültürel ve yaratıcı sektörler üzerindeki etkilerini artırmak için bu ağ oluşumunun gücünden yararlanıyorlar.


/rehub, geçmiş yıllarda olduğu gibi, tasarım, film, müzik, performans, görsel sanatlar, edebiyat ve yaratıcı endüstrilerin diğer alanlarında danışmanlık, küratörlük, mentörlük, koçluk, networking, proje yönetimi desteği sunmaya; çıraklık, kuluçka, uluslararası dolaşım eğitim ve atölye ve ziyaretçi programları geliştirmeye ve uygulamaya Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı’nın etkin bir üyesi olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde odağımız ülkemizde yaşanan afet sonrası bölgenin hızla hayata dönmesi için yaratıcı ekonominin müdahale yöntemlerini ve yaratıcılığın iyileştirici gücünü seferber etmek olacak.


/rehub joins European Creative Hubs Network


Working in creative industries since 2007, 34solo has been restructuring since last year and continues its activities as a creative hub under the name /rehub. Continuing its journey as a community that comes together for creative awakening, healing and expression, /rehub now becomes a member of the European Creative Hubs Network, aiming at developing international opportunities of communication, networking and collaboration for its stakeholders.


The European Creative Hubs Network is a nonprofit association with more than 300 hubs around Europe. Peer-led network aims to enhance the creative, economic and social footprint of hubs and foster collaboration among them to promote innovation and creativity. Artists and creatives within the hubs have a safe space to grow, become empowered and connect with the wider ecosystem. This way members share a platform for networking in order to create synergies and increase their impact on the cultural and creative sectors.


/rehub, as in previous years, provides consultancy, curation, apprenticeship, incubation, international circulation, mentoring, coaching, networking, project management, training and workshop and visitor services in other fields of design, film, music, performance, visual arts, literature and creative industries. will continue to develop and implement programs and be an active member of the European Creative Hubs Network. In the upcoming period, our focus will be on mobilizing the intervention methods of the creative economy and the healing power of creativity for a rapid and sustainable recovery in the region facing consequences of a devastating earthquake.

7 görüntüleme0 yorum


Deniz Hür: Moda hayatımızın çok büyük bir parçası ve ben bunu dünyamızın yararına kullanmayı hedefliyorum.Röportaj: ECE ERKMANKISA PROFİL


İsim: Deniz Hür

Doğum Tarihi: 06.06.1999

Yaşadığı Yer: İstanbul

Meslek: Moda Tasarımcısı


Hangi yaratıcı alanda çalışıyorsunuz? Şu anda bu alanda ne yapıyorsunuz?


Moda tasarımı alanında ve sektöründe çalışıyorum. New York’ta okulumu bitirdikten sonra şu an iki farklı markada asistan moda tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorum. Kendi markamı kurma hayalim olduğu için ek olarak bununla ilgili tecrübeler edinmeye çalışıyorum.Tarih ve yaşanmışlıklardan ilham alıyorum.Yaratıcı gücünüz nereden geliyor? Nelerden ilham alıyorsunuz?


İlham çok kişiden kişiye değişen bir şey. Kişisel olarak benim ilhamım geçmişle çok bağlantılı. Tarih ve yaşanmışlıklar hep çok ilgimi çekiyordu, bunları modayla birleştirip, yaratıcı ve yenilikçi tasarımlar üretmeye çalışıyorum.Bu alana baktığınızda “Şunu keşke ben yapmış olsaydım” dediğiniz iş hangisidir? Neden?


Moda ile teknolojinin son yıllardaki kesişimi tartışılamaz derecede fazla. Bununla ilgili herhangi bir projede yer almayı isterdim.Bu alanda “Bir gün mutlaka yapacağım” dediğiniz işi anlatır mısınız?


Ben kendi alanım olan modayı insanların kendini özgürce ifade edebildiği, kendi olabildikleri bir dünya yaratmak için bir aracı olarak görüyorum. Bu sebepten dolayı mutlaka yapacağım dediğim işler, insanların sözel olarak dışa vurmaya korktuğu konuları, toplumsal bir değişime herhangi bir şekilde katkısı olacak projeleri kapsıyor. Moda hayatımızın çok büyük bir parçası ve ben bunu dünyamızın yararına kullanmayı hedefliyorum.


Süreçten keyif almaya çalışıyorum.Bunu bugün yapmak için neyiniz eksik? Neye ihtiyacınız var?


Herkesin cevabı olan maddi kaynaklar tabi ki. Ayrıca kendi markamı ve beni destekleyecek kitlemi oluşturmam da gerektiğini düşünüyorum. Bir günde ulaşabileceğim sonuçlar olmadıkları için, her gün bu konuda küçük de olsa adımlar atmaya çalışıyorum. Alanımda malum var olan yarışmacı ve her gün değişen dengeler bu yolculuğu biraz daha zorlu hale getirse de, yapmak istediğimi bildiğim için bu süreçten keyif almaya bakıyorum ben de.Bu ihtiyacınızı nereden, nasıl karşılayabilirsiniz?


Şu an ihtiyacımı karşılamak için sektörde çalışıyorum. Hem maddi desteği sağlayıp hem de gelecek için tecrübe kazanıyorum. Tek gecelik bir süreç olmadığı için adım adım da olsa, bulunmak istediğim pozisyon için gereken ihtiyaçlarımı teker teker karşılamaya çalışıyorum. Bu karşılama sürecinde, ailemin desteği de bana yardımcı oluyor. Bu sebeple bu sorunun cevabına ailemi de ekleyebilirim.


Aralık 2022


9 görüntüleme0 yorum
bottom of page